Beoordeeld met

Door klanten beoordeeld met een 10 Bekijk de reviews

Volg ons


social icon facebook social icon instagram social icon linkedin

KNALLEND 2024 IN MET VUURWERK VAN SPIJKERS

Spijkers Fietsen

 

Privacyverklaring Spijkers Fietsen

Spijkers Fietsen, gevestigd aan Ringbaan Noord 136
5046 AC Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.spijkersfietsen.nl
Ringbaan Noord 136
5046 AC Tilburg
013-542 17 67
info@spijkersfietsen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Spijkers Fietsen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Spijkers Fietsen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling. Deze gegevens verwerken wij op grond van noodzakelijkheid voor levering van gevraagde diensten of informatie.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Deze gegevens verwerken wij op grond van het commerciële belang om klanten marketingaanbiedingen te doen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Deze gegevens verwerken wij op grond van noodzakelijkheid voor levering van gevraagde diensten of informatie.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Deze gegevens verwerken wij op grond van noodzakelijkheid voor levering van gevraagde diensten of informatie.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren. Deze gegevens verwerken wij op grond van noodzakelijkheid voor levering van gevraagde diensten of informatie.
 • Spijkers Fietsen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Deze gegevens verwerken wij uitsluitend met jouw goedkeuring.
 • Spijkers Fietsen volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Deze gegevens verwerken wij uitsluitend met jouw goedkeuring.
 • Spijkers Fietsen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Spijkers Fietsen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spijkers Fietsen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Spijkers Fietsen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van noodzakelijkheid voor levering van gevraagde diensten of informatie of op grond van een gerechtvaardigd belang, bewaren wij maximaal twee jaar nadat je onze diensten voor het laatst hebt gebruikt of jouw laatste vraag is beantwoord.
 • Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van jouw toestemming of opt-in, verwerken wij totdat je je toestemming intrekt of je uitschrijft.
 • Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van een wettelijke plicht, verwerken wij zo lang als de betreffende wet vereist.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Spijkers Fietsen deelt jouw persoonsgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres) met verschillende derden (o.a. hosting, IT support, marketing professionals) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spijkers Fietsen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@spijkersfietsen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Spijkers Fietsen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Spijkers Fietsen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spijkersfietsen.nl. Spijkers Fietsen heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 
Reviewpolicy
Voor het verzamelen van reviews gebruiken wij de software van 5-sterrenspecialist en conformeren wij ons aan de richtlijnen van het onafhankelijke platform. Alleen klanten die daadwerkelijk een product gekocht hebben of een service-ervaring gehad hebben, worden uitgenodigd om een review te geven via 5-sterrenspecialist. Het volledige overzicht van de richtlijnen van het onafhankelijke platform van 5-sterrenspecialist kun je via deze link terugvinden https://www.5sterrenspecialist.nl/richtlijnen-voor-klantbeoordelingen

Een dag vol fietsplezier

Op 18 mei is onze Family Fun dag!

Speciale acties, lekker eten en drinken én een kleurplaten actie: onze deuren staan open voor een hoop gezelligheid. Kom je ook langs?

Vacature
Fulltime Fietsenmonteur

Wij zijn per op zoek naar een gemotiveerde en ervaren fietsenmonteur om ons team te versterken.